Zdravé město Mladá Boleslav

>Diskutujeme s veřejností
>Pořádáme osvětové kampaně
>Realizujeme projekty
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekFórum ZM 2015
ObrázekRodinné sportovní hry
ObrázekMladé fórum 2015
ObrázekSídliště, jak dál
ObrázekDny bez úrazu 2015
ObrázekZeměfest 2015
AR
Aktivní rodina

Mistní Agenda 21 (MA21)

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem u udržitelnému rozvoji.

Zdravá školka

Mateřská škola Sluníčko vlastní osvědčení "Škola podporující zdraví" (dříve "Zdravá mateřská škola" - logo zůstalo stejné). Čtyřtřídní společné zařízení mateřské školy a jídelny spolu s rozsáhlou zahradou je zázemím, na jehož obnovu, modernizaci a všestranné zvelebování ku prospěchu dětí klademe rok od roku stále větší důraz. V rámci programu "Škola podporující zdraví" se zaměřujeme zejména na následující body:

- zdravá výživa
- respektování úcty ke zdraví
- samostatnost, tvořivost, komunikace
- pěstování vzájemného vztahu důvěry
- sebepoznávání, psychická odolnost
- posilování sebedůvěry
- pohoda ve třídě
- spontánní hra
- dostatek prostoru pro pohyb
- spolupráce s rodiči, odbornými partnery, obcí
- zdravý přechod do základní školy


LÁSKA – náležet někomu
SVOBODA – mít volbu
VÝZNAM – být důležitý
ZÁBAVA – prožívat radost


Copyright (c) 2012 Zdravé město Mladá Boleslav - Všechna práva vyhrazena / All rights reserved.

Zásady o používání Cookies

Stránky vytvořilo studio Web-Style.cz