anketa
Celkem se na Fóru Zdravého města určilo u 9ti tématických stolů 16 problémů a účastníci Ankety mají možnost připsat i jeden návrh vlastního problémů. Celkem k hlasování tedy 16 problémů a jeden hlasující má 2 hlasy - 2x označení. Anketa bude promítnuta do hlasování z Fóra Zdravého města a určené Desatero problémů z fóra tak bude anketou ověřeno.

Jak hlasovat? Každý hlasující má možnost dvou hlasů, tedy 2x označení ze seznamu 16 problémů, nebo 1x ze seznamu + připsání vlastního návrhu problému města. Po hlasování Vám na zadaný e-mail přijde potvrzovací odkaz, který je nutné otevřít pro započítání Vašeho hlasu.

Seznam všech navržených problémů k hlasování z Fóra Zdravého města 2019

Nové www stránky města

Využití elektronických komunikačních nástrojů (portál občana)

Sázení suchuodolných dřevin a navýšení údržby zeleně

Minimalizovat zpevněné plochy v novém územním plánu města

Zubní pohotovost

Etopedie – středisko výchovné péče (ambulantní i pobytová)

Vybudování multifunkčního sálu pro sport i kulturu v objektu fabričky za průmyslovkou

Vytvořit seznam organizací, které nabízejí aktivity pro volný čas (www stránky)

Podpora činnosti neziskových organizací v sociální oblasti a jejich osvětových programů

Více preventivních programů v protidrogové tématice pro děti, mládež i dospělé

Snížení počtu dětí ve třídách na ZŠ

Zlepšit a posílit technické a kreativní dílny ve školách

Vytvořit dopravní model města

Zpracovat strategii dopravy a její vybavenosti

Zjednodušit možnosti kontroly nočních klubů

Synchronizace semaforů

Navrhněte vlastní problém, který zde není uveden……..