anketa
Celkem se na Fóru Zdravého města určilo u 9ti tématických stolů 18 problémů a účastníci Ankety mají možnost připsat i jeden návrh vlastního problémů. Celkem k hlasování tedy 18 problémů a jeden hlasující má 2 hlasy - 2x označení. Anketa bude promítnuta do hlasování z Fóra Zdravého města a určené Desatero problémů z fóra tak bude anketou ověřeno.

Jak hlasovat? Každý hlasující má možnost dvou hlasů, tedy 2x označení ze seznamu 18 problémů, nebo 1x ze seznamu + připsání vlastního návrhu problému města. Po hlasování Vám na zadaný e-mail přijde potvrzovací odkaz, který je nutné otevřít pro započítání Vašeho hlasu.

Seznam všech navržených problémů k hlasování z Fóra Zdravého města 2018

Založit Facebook města Ml.Boleslav

Závazné regulativy budoucích staveb – místní stavební předpisy

Zmenšení objemu zpevněných ploch pro zvýšení podílu zeleně ve městě

Zlepšení hospodaření s dešťovou vodou

Zprovoznění veřejných WC na Starém městě a na Výstavišti

Kompletní deratizace havěti (potkanů) po celém městě

Sdílená půjčovna kol a koloběžek

Pravidelné kulturní akce na Starém městě a v altánu na Štěpánce

Podpora neziskových organizací v sociální oblasti a osvětových programů

Zřizování městských malometrážních bytů pro lidi s nízkým příjmem

Zřízení velkého multifunkčního sálu finančně dostupného školám, školkám a organizacím

Větší spolupráce všech typů škol ve městě

Více vyhrazených míst pro ZTP a klienty úřadu v lokalitě Starého města

Zkvalitnění (modernizace) navigačního systému po městě

Zefektivnit jednání mezi městem a Českými drahami ve věci nové budovy hlavního nádraží

Lokalizovat místa pro záchytná parkoviště na okrajích města

Vznik klubu pro mládež

Zrušení asistentů bezpečného města a zvýšení rozpočtu městské policie

Navrhněte vlastní problém, který zde není uveden……..